Niveltieto

Niveltieto-lehti on valtakunnallinen Suomen Nivelyhdistyksen julkaisema aikakauslehti. Lehden kirjoittajakuntaan kuuluvat maan johtavat alan tutkijat, professorit ja lääkärit – unohtamatta itse sairastavien omia kertomuksia.

E-dsign teki syksyllä 2017 lehden ulkoasu-uudistuksen.